Peblinge-tv: Setting up shop

  • PC med skræddersyet software
  • Borde, lille kamera og skærm
  • Backdrop
  • grej galore
  • messy studio
  • LED-lys
  • LED-lys

You may also like...

Leave a Reply